Tiskový servis pro Českou republiku, spol. s r.o.

 IČ 64938573 zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C , vložka 41912 se sídlem Praha 9, Kbely, Krnská 923/9, PSČ 19700

tel:  +420 777 762534, +420 602 286317

e-mail sieglkarel@seznam.cz